Fıtık

Fıtık, bir iç organın, normalde içinde bulunduğu beden bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkması ve cilt altında bir şişlik oluşturmasıdır. Şişlik zaman zaman oluşur ve kaybolur. Genellikle ayağa kalkınca, öksürünce ıkınma ile şişlik ortaya çıkar, sırtüstü uzanınca kaybolur. Yatınca şişliğin kaybolma nedeni fıtık kesesi içindeki organların karın içine geri dönmesidir. Karın duvarında şişkinliği yapan iç organlar sıklıkla bağırsaklardır.

Fıtığın oluş mekanizmasında doğuştan veya sonradan oluşan faktörler etkendir. Erişkin fıtıklarının oluşum mekanizmasında doğumsal faktörler daha az olmakla birlikte etkilidir. Ancak kilo alma, kabızlık, sürekli öksürük, ağır kaldırma ve karın kaslarını zorlayıcı her hareket bu yaşlarda daha etkindir.

Karın duvarı fıtıkları doğumsal ve sonradan oluşan bir zayıf noktadan çıkar. Kasık fıtıkları, göbek fıtıkları ve göbek çevresi fıtıkları doğumsal olarak zayıf bir noktadan çıkan fıtıklara örnektir. Sonradan oluşan zayıf noktalar ise ameliyat yerleridir. Daha önce ameliyat edilmiş yerde ortaya çıkan fıtıklara kesi yeri fıtıkları denir. Bu kişilerde karın içi basıncı ani olarak artıran ağır kaldırma, kronik kabızlık, öksürük, ıkınma , idrar zorluğu gibi durumlar mevcut fıtığın oluşumunu ve ortaya çıkışını kolaylaştırır.

Fıtık toplumun yüzde 2-4’ünde görülen bir hastalıktır. İş ve güçten kayıp, yaşam kalitesinin düşmesi, bazen de hayati tehlikeyle seyreder.

Fıtık Çeşitleri Nelerdir?

En sık kasık fıtıkları olmak üzere daha az sıklıkta göbek fıtığı, epigastrik (karın orta hat) bölge fıtığı veya çok nadir görülen yan ve arka karın duvarı fıtıkları olabilir.

Ayrıca iç organ fıtıklaşmaları da görülür (örn. mide) ve tanı konmadan önce midede yanma, ekşime veya göğüs ağrısı gibi çok değişik bulgular verir.

TOP