Jinekomasti - Erkeklerde Meme Büyümesi

Gelişme çağındaki erkeklerde hormonal değişimler sonucu meme dokusunda tek ya da çift taraflı bir miktar büyüme olmasına tıp dilinde “jinekomasti” denir.

Yunanca kadın anlamına gelen “gyne” sözcüğü ile meme anlamına gelen “mastos” sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Halk arasında çok konuşulmayan, fakat sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Jinekomasti erkek nüfusunun %40-60sinda gözlenen bir sorundur. Erkeklerin vücutlarını kadınlaştırdığı için ruhsal durumlarını kötü yönde etkiler. Jinekomastisi olan erkeklerin en büyük şikayeti arkadaşları tarafından dalga geçilmesidir. Dar tişört giyemeyen, denize ve havuza giremeyen, başkalarının yanında üstünü değiştiremeyen erkeklerin çoğu, hastalığın çözümü olduğunu bilmiyor ve bu çileyi boşuna çekiyor. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar birbirlerine karşı çok acımasızca davranabilmekte, genç depresyona ve cinsiyetine ait yetersizlik hissine girebilmektedir.

Jinekomasti sıklıkla vücuttaki östrojen (kadınlık hormonu) seviyesinin yükselip testosteron (erkeklik hormonu) seviyesinin düştüğü durumlarda ortaya çıkar. Bu durum bebeklerde, ergenlerde ve yaşlılarda fizyolojik olarak ortaya çıkar. Ergenlerin % 40’ında, yaşlı erkeklerin ise % 35’inde jinekomasti gözlenir.

Jinekomastinin en sık nedeni ergenlik döneminde gözlenen hormonal dengesizlikler olmakla birlikte en sık 14 yaşında karşılaşılan bir durumdur. Bunların çoğu bir iki yıl içinde gerileyecek normal kabul edilebilir bir durumdur. İkinci yılın sonunda halen gerileme görülmüyorsa çözüm aranmaya başlanmalıdır.

Diğer nedenleri arasında hormon içeren ilaç kullanımı, erkek üreme organlarının gelişimsel bozuklukları, testis hastalıkları, hormon üreten tümörler, hepatit, siroz, akciğer kanseri ve akciğer hastalıkları, tiroit bezi hastalıkları ve aşırı alkol veya uyuşturucu tüketimi ve steroid kullanımını sayabiliriz. Bu deformite genellikle ergenlik dönemine giren genç erkeklerde görülür. Bu dönemde erkek çocukların büyük bir kısmında meme dokusunda büyüme oluşmakla birlikte genelde dikkat çekici boyutta değildir ve ergenlik dönemini takiben bir yıl içinde meme küçülerek normal boyutuna geriler. Ancak bazen de bu değişim ilerleyerek devam eder ve meme olması gerekenden daha büyük olarak kalır. Bu büyüme tek ya da çift taraflı olabilmektedir.

Şişmanlığa bağlı olarak ortaya çıkan ve meme bezinde büyüme olmaksızın yağlanma nedeni ile memenin büyük gözükmesi durumun yalancı jinekomasti denilir. Yalancı jinekomasti de çok yaygın karşılaşılan bir sorundur.

Jinekomasti belirtileri arasında meme bezinin sert olması ve büyümeyerek düğme gibi kalması, meme boyutlarının farklı olması, memede kadın göğsüne benzer şekilde büyüme hatta ileri düzeyde sarkmalar olması sayılabilir.

Jinekomastinin tipleri arasında:

  • Yağ dokusunun artmasına bağlı meme büyümesi: Yağlı tip jinekomasti
  • Meme dokusunun artmasına bağlı meme büyümesi: Glandüler tip jinekomasti
  • Yağ ve meme dokusunun birlikte artmış olduğu meme büyümesi: Yağlı glandüler tip jinekomasti

Jinekomasti tedavisinde, memedeki fazlalık dokunun cerrahi olarak ya da liposuction yöntemi ile uzaklaştırılması olmak üzere iki temel yaklaşım vardır.

Jinekomastisi olan hastaların büyük bölümünde tek başına liposuction ile yeterli sonuç almak mümkündür. Yağ dışında meme dokusu da fazla ve yoğun olan hastalarda ultrasonic liposuction (VASER) kullanılabilir. Bunun yeterli olmadığı durumlarda meme başının çevresinden yapılan kısa bir kesi ile fazla meme dokusu çıkarılır. Deri fazlası olan ve meme başı sarmış olan hastalarda ise iz meme başının çevresinde kalacak şekilde deri çıkartılır. Erkek hastalarda mecbur kalmadıkça başka bir iz bırakmamaya dikkat edilir.

Jinekomasti ameliyatı öncesinde ilk olarak jinekomastinin sebebi anlaşılmalıdır. Hastada hormon bozukluğu olduğu düşünülüyorsa öncelikle bir Endokrinoloji Uzmanı tarafından değerlendirilir. Hormon tetkikleri yapılır. Eğer bir bozukluk varsa buna yönelik tedavi yapılır. Ergenlik döneminde oluşan jinekomastilerde genellikle beklemek yeterlidir. Bunların büyük bölümü birkaç yıl içerisinde düzelir.

Jinekomasti ameliyatı genel anestezi altında ve ameliyathane ortamında gerçekleştirilir. Ameliyat yapılacak işleme bağlı olmak üzere 1-2 saat sürmektedir.

1- Jinekomasti sebebinin fazla meme dokusu olması durumunda bu fazla meme dokusunun cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Cerrahi tek başına yapılabildiği gibi çevresindeki fazla yağları da uzaklaştırarak düzgün bir kontur sağlamak amacıyla liposuction ile de kombine edilebilir. Bu işlemde meme başı etrafına veya koltuk altında fark edilmeyecek bir kesi yapılır. Bu kesiden girilerek fazla meme dokusu çıkarılır. Cildin de çıkarılmasının gerektiği daha büyük memelerde daha uzun bir kesi gerekebilir. Fazla olan yağ dokusunun da çıkarılması gereken durumlarda aynı kesilerden girilerek liposuction yapılır.

2- Hastanın jinekomasti’si yağ fazlalığından kaynaklanıyorsa liposuction yöntemi yeterli olacaktır. Bu işlem 2-3 mm’lik bir kesiden sokulan kanüller aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu seçeneğin en büyük avantajı estetik olarak problem teşkil edecek bir yara izinin oluşmamasıdır.

TOP