Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu (KTS); el ve elbileğini etkileyen sık karşılaşılan bir problemdir. El bileğindeki karpal tünelde median sinirin baskıya uğraması sonucu semptomlar başlar. Bu medikal duruma sinir sıkışması ismi verilir. Karpal tünelin hacmini azaltan veya karpal tüneldeki dokuların boyutunu arttıran her durum karpal tünel sendromu semptomlarının oluşmasını sağlayabilir.

Median sinir karpal tünelden geçerek ele girer. Başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağını yarısına duyu verir. Ayrıca başparmak tenar kaslarının kontrolü için bir dal verir. Tenar kaslar başparmağın opozisyon dediğimiz hareketini yaptırır. Başparmağın iç yüzü ile diğer parmakların ucuna dokunma hareketine opozisyon denmektedir.

Belirtileri Nelerdir ?

Özellikle elleri kullanırken elde ve parmaklarda karıncalanma ve uyuşmadır.

Nedenleri Nelerdir ?

Karpal tünelin hacmini azaltan veya karpal tüneldeki dokularda boyutunu arttıran her durum KTS semptomlarının oluşmasını sağlayabilir. Örneğin; el bileği travması dokularda şişmeye ve karpal tünel içerisinde basınç artışına neden olabilir. Tünel içerisine kemik dokunun itildiği el bileği kırığı veya çıkıklarında karpal tünel içerisindeki alan azalabilir.

Artritin çeşitli tipleri şişliğe ve karpal tünelde basınç artışına yol açabilir. El bileği kırıkları sonrası iyileşmiş kemik fragmanlarının fleksor tendonlara anormal irritasyon yapmaları sonucu ileri dönemde KTS oluşabilir.

Vücudumuzda birçok medikal durum KTS semptomları oluşturabilir. Gebelikte fazla sıvı tutulmasından dolayı karpal tüneldeki basınç artıp KTS gelişebilir. Diabetiklerde KTS semptomları nöropatiden veya median sinir üzerindeki basınçtan oluşabilir. Hipotiroid hastalar KTS problemlerine meyillidirler.

Bazı vakalarda; tenosinovyumun irritasyondan veya inflamasyondan dolayı kalınlaşması nedeniyle KTS gelişebilir. Bu kalınlaşma karpal tünel içerisinde basıncın artmasına neden olur. Karpal tünel, artan şişliğe cevap olarak genişleyemeyeceğinden median sinir transvers karpal ligamana karşı sıkışmaya başlar. Basınç artmaya devam ederse sinir fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez.

Median sinir üzerindeki basınç artımı ile birlikte sinirin zarının kan dolaşımı yavaşlar hatta durma noktasına gelebilir. Bu duruma iskemi adı verilmektedir. İlk başta sinirin dış tabakası etkilenir. Fakat zaman içinde sinirin içi kalınlaşır. Sinir içinde yeni hücreler( fibroblastlar) oluşur ve skar dokusu yaparlar. Bu dokunun eldeki ağrı ve uyuşmanın nedeni olduğu düşünülmektedir. Basınç ortadan kaldırılırsa, semptomlar hızlı bir şekilde kaybolur. Basınç azaltılmazsa, ileri dönemde iyileşme şansı bile kalmayabilir.

Hastalığın Klinik Belirtileri Nelerdir ?

Median sinirin duyusunu aldığı özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının orta parmağa bakan yarısında görülür ve karıncalanma, uyuşma, yanma benzeri hisler şeklindedir.

Daha az olarak el bileğinde ağrı ve kavrama gücünde azalma gibi şikayetler de tariflenebilir.

Bunu bu bölgede belli belirsiz ağrı takip eder. Zamanla gece ağrıları ortaya çıkar.

Ağrı bazen kola veya omuza yayılır. Sendrom ilerledikçe tenar kaslarda güçsüzlük ortaya çıkar. Özellikle bir bardak tutarken güçsüzlük hissedilir. . Karpal tünel içindeki basınç artmaya devam ederse tenar kaslarda atrofi gelişir. Başparmak içyüzü ile diğer parmak uçlarına dokunmak güçleşir. Gazete ve telefonu tutmakta zorlanır.

Hastalığın Tanısı Nasıl Konulur ?

Her ne kadar hastanın şikayetleri ve muayene bulguları hekimin Karpal tünel sendrom tanısı koymasına yeterli olsa da tanıyı desteklemek için kullanılan testler vardır.

Tanıyı kesinleştirmek için çoğu el cerrahı; semptomları, daha önce değindiğimiz klinik bulguları ve elektrofizyolojik testleri (EMG) kombine etmektedir.

Elektrofizyolojik testler ; Elektromyografi ve sinir iletim hızı çalışmaları olup median sinirdeki bir fonksiyon bozukluğunu ve sinir iletim hızını diğer sinirlerle kıyaslayarak sayısal olarak ortaya koyabilmektedir.

Phallen Manevrası Hastanın elini içe doğru 90 derece bükme ile semptomların başlaması beklenir.

Tinel Bulgusu Parmağının ucu ile el bileğinin ön yüzüne hafifçe vurulup, sinirin duyusunu aldığı bölgelerde karıncalanma hissi oluşması beklenir.

Durkan Testi Avuç içinde sinirin üzerine yaklaşık 30 saniye boyunca sıkıca bastırılır ve şikayetlerin alevlenmesi beklenir

Hastanın semptomlarını tarif etmesi ve fizik muayene tanı koymada en önemli bölümlerdir. Hastalar genellikle gece kendilerini uykudan uyandıran bir ağrıdan ve elini uyuşuk hissetmelerinden şikayetçidirler. Araba sürerken, çekiç kullanırken veya süpürge kullanırken uyuşukluk hissi diğer şikayetler arasında yer alır.

Semptomlarınız travma sonrası başlamış ise el bileği kırığını ekarte etmek için röntgen çekilir. Tanıyı koymada daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulursa el bileğindeki sinir iletim hızını ölçmeye dayalı testler isteyebilir. EMG adı verilen bu test ile median sinir fonksiyonu ve iletim hızı ölçülür.

Hastalığın Tedavi Çeşitleri Nelerdir ?

Cerrahi Dışı Tedavi:

Semptomalara yol açan aktiviteler değiştirilmeli veya mümkünse durdurulmalıdır. Ağır yük kaldırma, tekrarlayıcı hareketler, vibrasyon içeren cihaz kullanımı ve elbileğinin bükülmüş pozisyonda sürekli çalışma önlenmelidir. Sigara içimi bırakılmalı, kafein alımı azaltılmalı ve fazla kilolar verilmelidir.

Karpal tünel sendromunun ilk evrelerinde el bileği splinti kullanmak, bazen semptomları azaltabilir. Splint el bileğini dinlenme pozisyonunda tutar. El bileğinin geriye veya aşağıya çok fazla bükülmesini önler. El bileğinin bu pozisyonda tutulması karpal tünel içerisinde median sinir için en geniş alanı sağlar. Splint özellikle el bileğinin gece bükülmesini önlediğinden gece hissedilen ağrı ve uyuşmayı azaltmada faydalı olur. Splint; semptomların sakinleşmesini ve karpal tünel içerisindeki yapıların dinlenmesini sağlamak amacıyla gündüz de takılabilir.

Karpal tünel semptomlarını ve ödemi azaltmak için antienflamatuar ilaçlar faydalı olabilir. Bu amaçla ibuprofen ve aspirin kullanılabilir. Bazı çalışmalarda yüksek doz B-6 vitaminin semptomları azaltmada etkili olduğu gözlenmiştir. Yine egzersizlerin KTS semptomlarını azaltmada faydalı olduğu gösterilmiştir.

Cerrahi tedavi:

Semptomları azaltmada diğer yöntemler başarısız olursa median sinir üzerindeki basıncı azaltmak için cerrahi tedavi önerilir. Sinirin üzerindeki basıncın azaltılmasıyla birlikte sinir kan dolaşımı artar ve hastalar semptomlarından kurtulurlar. Bununla birlikte eğer sinir basısı uzun zamandır devam ediyor ise sinirde kalınlaşma ve skar dokusu gelişmiş olma durumu ortaya çıkar. Bu durumda cerrahi sonrası iyileşme yavaş olur.

KTS için standard cerrahi yöntem açık gevşetmedir. El bileğinden avuç içine doğru uzanan yaklaşık 5 cm lik bir insizyon yapılır. Cerrah; transvers karpal ligamanı keserek median sinir üzerindeki basıncı azaltır. Bu esnada median sinir dokusunun rahatladığı net biçimde görülür. Daha sonra kesilen transvers karpal ligamanın iki ucu ayrık olarak bırakılıp cilt dikişi atılır. Bu şekilde median sinir üzerindeki bası ortadan kaldırılmış olur. Zaman içinde bu iki uç arasında skar dokusu gelişir.

TOP