Tübüler Meme Deformitesi

Özellikle meme ucunun aşağısında kalan kısımda meme dokusu ve derisinin gelişmemesine bağlı olarak memelerin tüp şeklinde deforme ve asimetrik göründüğü bir şekil bozukluğudur. Meme altı kıvrımı olması gerektiği yerden daha yukarı yerleşimlidir ve meme bu kıvrımın üzerinden aşağı sarkmaktadır. Meme derisinin az gelişimi nedeniyle mevcut meme dokusu meme ucunu aşırı derecede ileriye iter ve tubuler bir görünüm oluşur. Meme ucu etrafındaki kahverengi kısım (areola)larda da asimetri mevcuttur.

Tubuler meme deformitesi doğumsal bir durumdur ve genellikle meme büyümesinin başladığı 13-14 yaşlardan sonra fark edilir. Ergenlik döneminde meme gelişimi ile ortaya çıkan bu deformite genç kızlarda ciddi psikolojik sorunlara neden olabilmekte ve özgüvenlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Tubuler meme deformitesi olan hastalar genellikle durumun farkında değildir ve doktora meme küçüklüğü şikayeti veya nadiren meme de sarkıklık ve küçüklük şikayeti ile başvururlar.

Tubuler meme deformitelerine yaklaşım kesinlikle klasik bir meme büyütme ameliyatından farklı olmalıdır. Ayrıca tubuler meme deformitesinin ayırıcı tanısında diğer meme ve göğüs deformiteleri ( poland sendromu, pectus carinatum ve excavatum vb) de dikkate alınmalıdır.

Tedavi deformitenin derecesi, memelerin büyüklüğü ve hastanın isteğine göre değişik şekillerde yapılabilir.

TOP